26 ოქტომბერი 2016 წელი, საფაკულტეტო კონფერენციაში გამარჯვებულ სტუდენტთა დაჯილდოების ცერემონია

26 ოქტომბერი, 2016 წელი. სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაში გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია.
26 ოქტომბერი, 2016 წელი. სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაში გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია.
26 ოქტომბერი, 2016 წელი. სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაში გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია.
26 ოქტომბერი, 2016 წელი. სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაში გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია.
26 ოქტომბერი, 2016 წელი. სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაში გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია.
26 ოქტომბერი, 2016 წელი. სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაში გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია.
26 ოქტომბერი, 2016 წელი. სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაში გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია.
26 ოქტომბერი, 2016 წელი. სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაში გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია.
26 ოქტომბერი, 2016 წელი. სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაში გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია.
26 ოქტომბერი, 2016 წელი. სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაში გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია.
26 ოქტომბერი, 2016 წელი. სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაში გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია.
26 ოქტომბერი, 2016 წელი. სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაში გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია.
26 ოქტომბერი, 2016 წელი. სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაში გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია.
26 ოქტომბერი, 2016 წელი. სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაში გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია.