პროფესორ კლაუს კრესის საჯარო მოხსენება თემაზე: „აგრესიის დანაშაულზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციის ამოქმედება“

პროფესორ კლაუს კრესის საჯარო მოხსენება
პროფესორ კლაუს კრესის საჯარო მოხსენება
პროფესორ კლაუს კრესის საჯარო მოხსენება
პროფესორ კლაუს კრესის საჯარო მოხსენება