კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 3, 0179, თსუ, II კორპუსი
კანცელარია: (+995 32) 2 29 08 41  chancellerylaw@tsu.ge
სტუდენტთა მომსახურების
ცენტრი:
(+995 32) 2 29 05 96
დოქტორანტურა: (+995 32) 2 25 11 98
ელ-ფოსტა: law@tsu.ge