« 1 2 3 »

11. პროგრამის დასახელება: ქართველური ენათმეცნიერება
ხელმძღვანელი: პროფ. რამაზ ქურდაძე
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ქართველური ენათმეცნიერების მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

12. პროგრამის დასახელება: ქართული ლიტერატურა
ხელმძღვანელი: პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

13. პროგრამის დასახელება: ანგლისტიკა
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინგლისური ფილოლოგიის მაგისტრი/ლექსიკოგრაფიის მაგისტრი/ ბრიტანეთისმცოდნეობის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

14. პროგრამის დასახელება: გერმანული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

15. პროგრამის დასახელება: რომანული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. ქეთევან გაბუნია.
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფრანგული ფილოლოგიის მაგისტრი/ესპანური ფილოლოგიის მაგისტრი /იტალიური ფილოლოგიის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

16. პროგრამის დასახელება: ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ირინე დარჩია
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: კლასიკური ფილოლოგიის მაგისტრი /ბიზანტიური ფილოლოგიის მაგისტრი/ ახალი ბერძნული ფილოლოგიის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

17. პროგრამის დასახელება: სლავური ფილოლოგია / славянская филология
ხელმძღვანელები: პროფ. მარია ფილინა, ასოც. პროფ. მარინა ალექსიძე
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის მაგისტრი
Вопросы вступительного экзамена по специальностиი
საგნების ჩამონათვალი / учебный план
სასწავლო კურსების კატალოგი

18. პროგრამის დასახელება: თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა
ხელმძღვანელი: პროფ. ნანი გაფრინდაშვილი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

19. პროგრამის დასახელება: თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)
ხელმძღვანელი: პროფ. ინესა მერაბიშვილი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: თარგმანმცოდნეობის მაგისტრი

სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

20. პროგრამის დასახელება: შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია
ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. ნათია ჩანტლაძე, ასოც. პროფ. ანა ხარანაული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი


« 1 2 3 »