თსუ-სა და აიდაჰო-ს (აშშ) უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი