იურიდიული ფაკულტეტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ პრეტენდენტის სტატუსი მიენიჭა და გასაუბრებაზე დაბარებულია შემდეგი კონკურსანტები:


N

პრეტენდენტის სახელი, გვარი

საკონკურსო მიმართულება

გასაუბრების

თარიღი, დრო

გასაუბრების

ადგილი

          1

თამარ ჩიტოშვილი

კერძო სამართალი

22.06.2019

11:00 სთ.

თსუ, II კორპუსი

ოთახი N 1 3 5

          2

გიორგი რუსიაშვილი

კერძო სამართალი

22.06.2019

11:10 სთ.

თსუ, II კორპუსი

ოთახი N 1 3 5

          3

ირაკლი კახიძე

კონსტიტუციური სამართალი

22.06.2019

11:20 სთ.

თსუ, II კორპუსი

ოთახი N 1 3 5

          4

ლავრენტი მაღლაკელიძე

სისხლის სამართალი

 

22.06.2019

11:30 სთ.

თსუ, II კორპუსი

ოთახი N 1 3 5